Holendrzy Cię przeskanują

Być może już niedługo na holenderskich lotniskach wprowadzone zostaną skanery ciała. Urządzenia te „rozbierają” pasażerów, pokazując dokładnie całą ich anatomię.