Nagi skaner ceną za bezpieczeństwo?

Nagi skaner, „atakowanie” sprężonym powietrzem i drobiazgowe kontrole osobiste – to tylko cześć zaostrzonych procedur bezpieczeństwa, wprowadzonych na lotniskach po nieudanych zamachach terrorystycznych z ostatnich tygodni. Niedogodności odczują też podróżni lecącymi do USA z Warszawy.