Ukradli drogocennych „Chórzystów”

„Chórzyści” – obraz francuskiego impresjonisty Edgara Degasa został skradziony z muzeum Cantini w Marsylii. Strata jest spora, bo wartość dzieła szacowana jest na kilkaset tysięcy euro.